Automatyka

Jednym z głównych obszarów działalności firmy to układy automatyki, zasilania urządzeń i sterowania systemami uzdatniania wody. Rozwiązania układów automatyki budowane są w oparciu o wymogi klienta jak również dopasowujemy je do specyfiki danego urządzenia i obiektu.
Po za standardowymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Hydrotronic, wykonujemy układy zasilania i sterowania pompami głębinowymi, cyrkulacyjnymi z wykorzystaniem przemienników częstotliwości a także układy kontroli, rejestracji parametrów systemów uzdatniania wody.

 

RO 100 JH Controler

automatyka_hydrotronic

Zasilanie i sterowanie SUW

hydrotronic_zasilanie