• Conductivity transmitter 4-20 mA JWH 4

  JWH-4 conductivity transmitter 4-20mA to analogowy układ pomiarowy do pomiaru przewodności wody wykonany w technologii SMD. Pomiar realizowany za pomocą niskich częstotliwości. Sygnał po przetworzeniu w formie napięcia podawany jest do nadajnika pętli z wyjściem typu open collector.

 • Konduktometr 0-10V JWH010

  Zintegrowany układ sondy pomiarowej i przetwornika sygnału przewodności w zakresie 0-100 µS/cm z wyjściem napięciowym 0-10 V.  Do podłączenia konduktometru wymagane są trzy przewody, zasilanie + / – w zakresie 18-30 VDC i przewód sygnałowy. Wynik pomiaru realizowany jest w standardzie 0-10 V.

 • DEMI indicator 1 uS/cm

  Precyzyjny wskaźnik jakości wody z demineralizowanej po wymiennikach jonowymiennych z wykorzystaniem żywic typu MB. Pomiar tylko w ciągłym przepływie wody. Konstrukcja wskaźnika oparta jest na precyzyjnym module pomiarowym zainstalowanym w wewnątrz obudowy połączonym bezpośrednio z sonda pomiarową.

 • DEMI indicator 4 uS/cm

  Precyzyjny wskaźnik jakości wody z demineralizowanej po wymiennikach jonowymiennych z wykorzystaniem żywic typu MB. Pomiar tylko w ciągłym przepływie wody. Konstrukcja wskaźnika oparta jest na precyzyjnym module pomiarowym zainstalowanym w wewnątrz obudowy połączonym bezpośrednio z sonda pomiarową. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany jest wpływ zakłóceń zewnętrznych na pomiar jakości wody.